SKORSTENSFORING​ I HJØRRING OG VENDSYSSEL

En skorstensforing uden samlinger sikrer:

  • Mod løbesod og kondensvand
  • Bedre brændselsøkonomi
  • Fornyet holdbarhed
  • Ældre murede skorstene er ofte ned-brudte af løbesod, kondensvand, og skorstensbrande​

Skorstenefejeren leverer og monterer en skorstensforing, som udstøbes på stedet i den bestående skorsten. Isodor-foringen fremstilles af perlite letbeton, og er helt uden samlinger.​

 

Skorstensfejermester Lars Christensen løser alle opgaver i Hjørring Kommune