OR-FYRTEST OG RÅDGIVNING OM FYR 

OR-FYRTEST anbefales gjort årligt.

 Skortensfejeren tilbyder at udføre dette samt give en udførlig rådgivning om anlæggets tilstand.​

En OR-FYRTEST afdækker fyrets energitilstand.​

​1. Røgtabet

beregnes ud fra røgtemperaturen og 02%.

Røgtallet bør være så lavt som muligt. For nyere fyr bør det ligge under 10% og for ældre fyr højst på 12%. Lovkravet er max: 12% ved nyere anlæg og max 14% ved ældre anlæg (fra før 1989).​

2. Ilt-procenten (02%)

Er et mål for, om fyret får passende mængde luft til forbrændingen.

Procenten skal være så lav som muligt for at få den bedste udnyttelse af olien, højst 7%, men gerne lavere.​

​3. Skorstenstrækket

Har betydning for vurdering af målingen.​

4. Sodtallet

Bør ligge fra 0 til 1. Stiger det, forurenes både kedel og miljø. Hvis sodtallet overstiger 2, skal fyret justeres/renses inden 4 uger.​

5. Røgens temperatur

Bør ikke være højere end 240C – og helst så lav som muligt. Det er bl.a. skorstenens konstruktion, der bestemmer, hvor langt røgtemperaturen

kan komme ned.​

​6. Sod i kedlen

Forhindrervarmeoptagelsen og forringer fyringsøkonomien. Kedlen skal renses mindst én gang om året.​

Sikkerhed

  • God vedligeholdelse af fyret giver mindre risiko for ubehagelige driftsstop

  • Økonomi

  • Effektiv forbrænding sparer olie

  • Miljø

  • Renere forbrænding skåner miljøet

 

 

Skorstensfejermester Lars Christensen løser alle opgaver i Hjørring Kommune