VARMEUDNYTTELSE OG UDNYT OVERSKUDSVARME FRA BRÆNDEOVN

Udnyt overskudsvarmen ved at installere et kanalsystem fra brændeovnen og til de øvrige rum i Deres bolig.​

På denne måde opnår De en optimal udnyttelse af varmen fra brændeovnen.​

Anlægget er indrettet således at varmen bliver suget ud “over” brændeovnen og ført via kanaler ud til de øvrige rum, Bag brændeovnen er der monteret en termostat, der sikrer den fornødne kapacitet.​

Din skorstensfejer, projekterer og monterer naturligvis også gerne dit anlæg.

 

 

Skorstensfejermester Lars Christensen løser alle opgaver i Hjørring Kommune