RÅDGIVNING TIL FYRING OG BIOBRÆNDSE

  • Vi rådgiver instruerer i korrekt fyring
  • Vi rådgiver med forslag til indretning af fyrrum
  • Vi rådgiver med halm-, stoker-, biobrændsels- og oliefyr samt brændeovne
  • Vi foretager beregninger af skorsten (højde – dimension)

​Bemærk: Der er forskel på brændslets massefylde.

brændeovn - Skorstensfejeren vedligeholder den

Sammenligning af brændseltyper

Brændselstype

Brændværdi pr. kg

Mængde brændsel
svarende til 1l. olie

Kcal

kg

Kul (singels)

7300

1,2

Cinders/koks

7000

1,3

Petro (koks) m. max 1,3% svovl

7900

1,1

Brunkulsbriketter
(Union/rekors)

4900

1,8

Træpiller

4300

2,1

Træbriketter

4300

2,1

Fyringsolie
(vægtf. 860/890 kg m3)

10200

0,9

Bøg

4400

2,0

Birk

4400

2,0

Gran

4400

2,0